Fröllinge slott

Förstora genom klick

Frölling slott

Slottet är byggt i gråsten, något förändrat i slutet av 1800-talet och på 1960-talet. Fröllinge är omnämnt 1439, då det köptes av Åke Axelsson (Thott). Själva huvudgården eller säteriet bildades genom sammanslagning av hemmanen Fröllinge och Dahl och skall ha fått säterifrihet 1623, då den ägdes av Holger Rosencrantz. Stadsmajoren i Malmö, Christian Didrik von Conowen, köpte Fröllinge 1729. Han ägde även Vegeholms slott och Kulla Gunnarstorps slott i Skåne. Sedan dess har hans ättlingar varit ägare till slottet. Johan Magnus Reinhold Brummer gjorde stora förbättringar av slottet i slutet av 1800-talet. Idag bor friherre Richard Hermelin på Fröllinge.